ثبت شکایت

در صورت بروز هرگونه مشکل جهت ثبت شکایت و یا بیان انتقاد و پیشنهادات خود با دفتر مرکزی ما در شهرستان بانه تماس حاصل فرمایید:

08734244860 دفتر مرکزی بانیزون

آدرس: بانه، خیابان ترمینال هژیر قدیم، محله مسجد توانا، کوچه پزشک قانونی